Świąteczne życzenia

“Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom w których sobie upodobał”
Drodzy Parafianie, pokój to dar bezcenny i kruchy zarazem. Nie brak na świecie ludzi, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. I chociaż nasza ojczyzna cieszy się obecnie względnym pokojem, to jednak ciągle rozdarta jest wewnętrznymi konfliktami, podobnie zresztą jak nasze rodziny. I właśnie w takim świecie rodzi się Bóg, “Książę Pokoju” jak go nazywa prorok. Przynosi on pokój znacznie głębszy i prawdziwszy niż tylko brak wojny. Jest to pokój serca, pokój, który bierze się z pojednania z Bogiem. Chrystus narodził się, aby zgładzić grzech, który oddala nas nie tylko od Boga, ale i od siebie nawzajem. Z okazji tych świąt pragniemy życzyć Wam, drodzy parafianie i goście, aby ten Boży pokój stał się udziałem każdego z Was, aby zagościł w Waszych sercach i Waszych rodzinach. Abyśmy wszyscy mogli się cieszyć prawdziwym pokojem nie tylko w te święta, ale przez cały Boży rok.
Z darem Bożego błogosławieństwa
Ksiądz Proboszcz oraz dk. Adam Cieślak SDB