Komunikat Kurii Diecezjalnej

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ DOT. MODLITWY W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO W INTENCJI USTANIA EPIDEMII

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka polecamy, aby w środę 25 marca br. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, w kościele katedralnym i kościołach parafialnych kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Należy także dołączyć następująca modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. 

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz 
i królujesz na wieki. Amen. 

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!” 

Zarządzamy także, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach parafialnych zabrzmiały dzwony.

Zachęcamy wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

/-/ bp Łukasz Buzun
Wikariusz Generalny

/-/ ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 24 marca 2020 roku
L.dz. 559/2020

Żródło: http://diecezja.kalisz.pl/news/komunikat-kurii-diecezjalnej-dot-modlitwy-w-uroczystosc-zwiastowania-panskiego-w-intencji-ustania-epidemii