Kościół MB Częstochowskiej


Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej został adaptowany z budynku gospodarczego, wybudowanego przez niemieckiego gospodarza w 1943 r., gospodarującego na beneficjum proboszczowskim i parafialnym. W 1945 r. budynek został przejęty przez Skarb Państwa i oddany w użytkowanie Centrali Ogrodniczej w Pleszewie. W 1956 r., w czasie odwilży październikowej, staraniem ks. Mariana Mościńskiego znalazł się w posiadaniu parafii. W bardzo trudnych warunkach politycznych i ekonomicznych, w latach 1957-1958 budynek został przebudowany dla potrzeb kościoła wg projektu inż. Mariana Balbierza z Poznania. Budowa kościoła była wspierana ofiarami i pracą parafian. Pracami budowlanymi kierował Franciszek Mielcarek, a prace stolarskie i ciesielskie wykonał Stanisław Witucki. W Roku Maryjnym 1956, ksiądz Marian Mościński udał się z pielgrzymką około 300 parafian na Jasną Górę, gdzie zamówiono obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz został namalowany przez B. Rutkowskiego w 1957 roku a następnie przywieziony do parafii Kucharki i umieszczony w prezbiterium nowego kościoła. W niedzielę 21 września 1958 r. kościół został uroczyście poświęcony przez Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Metropolitę Poznańskiego. Ksiądz Marian Mościński wkrótce po poświęceniu świątyni w Kucharkach udał się do pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Wrocławskiej. W latach 1958-1962 proboszczem parafii Kucharki był ks. Tadeusz Pilarczyk. Staraniem księdza Pilarczyka i parafian sprawiono w kościele nowe ławki, konfesjonały oraz pomalowano kasetony stropowe ozdabiając je wezwaniami o treści Litanii Loretańskiej i Tajemnic Różańca Świętego. W okresie pobytu ks. Pilarczyka pobudowano budynki gospodarcze. Założono drzwi zewnętrzne do świątyni Matki Bożej oraz wykonano ogrodzenie wokół kościoła. Teren przy kościele obsadzono drzewami. W dniu 15 maja 1961 r. został przyjęty organista Stanisław Mujta, który posługę tę wykonywał do 2019 r. W latach 1962-1981 duszpasterzem parafii był ks. Tadeusz Borowczyk, który również pracował wraz z parafianami nad ulepszeniem i upiększeniem świątyni. Z inicjatywy tegoż proboszcza została wykonana elewacja zewnętrzna kościoła, zakupiono pierwsze żyrandole i organy elektryczne. W tym czasie również wymalowano kościół. Zakupiono także ołtarz “Świętej Rodziny”, który został umieszczony w bocznej kaplicy. Ustawiono ołtarz posoborowy i drewnianą ambonę. Wykonano płoty wokół cmentarza grzebalnego, oraz przełożono dachówkę na probostwie. 27.11.1976 roku parafia przeżywała wielkie uroczystości religijne pod przewodnictwem swego proboszcza – Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Ksiądz Tadeusz Borowczyk dn. 30 maja 1978 r. obchodził w parafii Kucharki Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Ks. Marian Mościński, ks. Tadeusz Pilarczyk oraz w początkowym okresie swojej pracy duszpasterskiej w Kucharkach ks. Tadeusz Borowczyk byli także duszpasterzami sąsiedniej parafii Kuchary. Sytuacja taka miała miejsce do listopada 1963 r. Lata 1981-1989 to czas, kiedy parafią Kucharki kieruje ks. Jerzy Kaźmierczyk. Parafianie wraz ze swoim proboszczem wykonują wiele prac czyniących kościół piękniejszym i bardziej funkcjonalnym. Pod kościołem zabytkowym zostaje wzmocniony i oszalowany fundament, wykonano nowe opłotowanie, nowe gonty, oraz przeprowadzono konserwację. Dzwony przeniesiono ze starej dzwonnicy do kościoła Matki Bożej. W 1982 r. przeniesiono krzyż misyjny, który dotychczas stał na tle wieży. Dnia l listopada została poświęcona tablica pamiątkowa, ku czci ks. Mariana Mościńskiego i wmurowana na frontowej ścianie wieży kościelnej. W 1983 roku zawieszono w prezbiterium kasetony oraz nowy krzyż z pasyjką. W 1985 r. obraz Matki Bożej oraz tabernakulum ozdobiono nowymi ramami. Przebudowano prezbiterium oraz założono marmurową posadzkę na całym kościele, wymurowano również chrzcielnicę. W roku 1986 zostały założone witraże w oknach świątyni, a w 1987 wykonano nowe oświetlenie. W 1988 r. przed kościołem wybudowano grotę Matki Bożej z Lourdes, a w świątyni założono drewnianą boazerię: W 1989 roku wymalowano wnętrze świątyni oraz wykonano elewację zewnętrzną probostwa. W latach 1989 – 1998 proboszczem parafii Kucharki jest ks. Prałat Tadeusz Piłaciński, który w swojej gorliwości o sprawy duchowe nie zapomina także o pracach remontowych. Jego staraniem została przełożona dachówka na kościele Matki Bożej oraz kostnicy. Dokonano również naprawy opłotowania przy budynkach parafialnych.

W dniach 7-8 maja 1996 roku parafia przeżywała uroczystości Nawiedzenia Świętego Józefa w kopii cudownego obrazu Świętej Rodziny.
Lata 1998-2004 to czas duszpasterskiej pracy ks. Roberta Barbuzińskiego, który 26 maja 2002 r. dziękował Bogu za 25 lat posługi kapłańskiej. Noc z 17/18 czerwca 2002 r. zapada w pamięci parafian jako czarna karta historii kościoła Matki Bożej. Do kościoła przez okno włamali się złodzieje i dokonali profanacji Najświętszego Sakramentu rozsypując z puszek konsekrowane Hostie. Skradziono przedmioty, które parafianie w czasie wojny przechowywali w ukryciu narażając własne życie. Najdroższą dla parafian rzeczą, którą utracili jest zabytkowa monstrancja. Skradziono naczynia liturgiczne oraz relikwiarz z relikwiami błogosławionej Jolanty – księżnej kaliskiej. Ponadto dokonano licznych zniszczeń. W tej dramatycznej sytuacji parafianie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na zakup nowych naczyń liturgicznych oraz szafy pancernej, w której naczynia są przechowywane. Z pomocą przyszli także parafianie z Sobótki udzielając pomocy finansowej. Dnia 26 sierpnia 2002r. przybywa do parafii Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Napierała, przewodniczy Mszy Świętej, podczas której poświęca nowe naczynia liturgiczne, a także przekazuje relikwie błogosławionego Franciszka Stryjasa. Staraniem ks. Roberta Barbuzińskiego zostały wykonane prace zabezpieczające mury kościoła przed wilgocią. Zakupiono nowe kinkiety boczne oraz organy elektryczne. Wykonano opłotowanie cmentarza, ławki w kościele wyłożono tapicerką. W zabytkowym kościele założono prąd oraz przeprowadzono wiele prac konserwatorskich.
W roku 2004 proboszczem parafii Kucharki został ks. Dariusz Kowalek, który rozbudzał parafian duchowo, a także podejmował się wielu trudnych spraw remontowych. W listopadzie 2004 roku ustawiono i odnowiono zabytkowy ołtarz w kościele Świętej Trójcy. W 2005 r. została założona kostka chodnikowa przed kościołem oraz na chodniku łączącym kościół Matki Bożej z kościołem Trójcy Świętej. Wybudowano także parking dla samochodów między cmentarzem a organistówką. Rok 2006 to czas, kiedy został założony nowy dach na całym kościele, przybudówce kościoła i na kostnicy. W roku 2007 zostają wymienione kasetony i odrestaurowany strop świątyni. Parafia przygotowuje się duchowo i zewnętrznie na przeżycie Misji Miłosierdzia Bożego, w związku z tym staraniem proboszcza przed uroczystościami zostaje przeprowadzone malowanie kościoła oraz zostają założone nowe żyrandole i kinkiety. Odrestaurowano obraz Matki Bożej Częstochowskiej, odnowiono ołtarze boczne i konfesjonały oraz tabernakulum. Założono nowe oświetlenie w prezbiterium. W dniach 13-20 października 2007 r. parafia Kucharki przeżywała Misje Miłosierdzia Bożego goszcząc obraz Jezusa Miłosiernego. Niezwykłym darem tych dni jest dla parafii pozyskanie relikwii świętej siostry Faustyny, orędowniczki Bożego Miłosierdzia. 1 lipca 2009 roku proboszczem został ks. Sławomir Kosiński. W 2011 roku w kościele zamontowano ogrzewanie gazowe. Rok 2012 przyniósł renowację posadzki w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, a także ławek kościelnych. Zajęto się też remontem budynku gospodarczego (tzw. stajni), adaptacją zaplecza kościoła na salkę-kaplicę zimową pw. św. Józefa, a później w ogrodzie proboszczowskim ustawiono kapliczkę św. Jana Chrzciciela – upamiętniającą Rok Wiary 2012–2013 – i poświęcono ją 24 listopada 2013 roku. Natomiast
w 2014 roku utwardzono tzw. polbrukiem teren wokół świątyni. W pamięci parafian zapisało się nawiedzenie parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w dniach 29–30 września 2011 roku. W okresie poprzedzającym to nawiedzenie odbyły się rekolekcje maryjne, które prowadził misjonarz ksiądz Ryszard Rydlak. Miesiąc później do miejscowego kościoła zawitały relikwie bł. Jana Pawła II. Natomiast pasterkę w 2014 roku odprawił biskup Łukasz Buzun OSPPE.

Copyright © Parafia Świętej Trójcy w Kucharkach
Facebook