Ministranci


Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.

Synod Diecezji Kaliskiej o ministrantach:
106.
„Ministranci są przedstawicielami Ludu Bożego, kiedy podczas Eucharystii pełnią swoją posługę. Będąc na oczach wspólnoty zgromadzonej w świątyni, powinni dla niej być przykładem wiary i modlitwy.
Spośród ministrantów często wywodzą się powołani do kapłaństwa lub życia zakonnego.
Dla pasterza parafii i jej wiernych ministranci powinni być jak źrenica oka. Nie może ich zabraknąć w żadnej placówce duszpasterskiej, zwłaszcza w parafii.
107.
Synod wzywa do tworzenia w parafiach zespołów ministranckich, liczących jak najwięcej osób. W parafialnym zespole ministranckim powinni znajdować się chłopcy, młodzieńcy oraz dorośli mężczyźni.
Synod nie przewiduje ministrantek. Dziewczętom oraz kobietom na leży powierzać funkcje psalmistek, kantorek, chórzystek, organistek.”

 

Copyright © Parafia Świętej Trójcy w Kucharkach