KSM


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM), erygowane w Diecezji Kaliskiej dekretem Biskupa z 16 grudnia 1994 roku, zrzesza młodych katolików świeckich w parafiach i w Diecezji.

Do zadań Stowarzyszenia należy:
– kształtowanie dojrzałych chrześcijan
– aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła
– organizowanie życia młodzieżowego (rozrywka bez alkoholu)
– wprowadzanie w życie społeczne i publiczne
– wychowywanie patriotyczne
– otwieranie na kontakty ze światem.

Zadania KSM, jego struktury – diecezjalne i parafialne – warunki przynależności określają Statuty Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. (144 – 146)

Copyright © Parafia Świętej Trójcy w Kucharkach