Misje Święte 2018

18-25 marca 2018 – „Idźcie do Józefa”

18.03. NIEDZIELA – ROZPOCZĘCIE MISJI
„Bez wiary nie można podobać się Bogu”.
800 – Msza św. z kazaniem misyjnym.
10
00 – Msza św. z kazaniem misyjnym – po Mszy św. – Gorzkie Żale.
12
00 – Msza św. z kazaniem misyjnym.


19.03. PONIEDZIAŁEK (św. Józefa Oblubieńca) – MODLITWA O UZDROWIENIE DUSZY I CIAŁA
„W jego ranach jest nasze uzdrowienie…”.
8.30 – Różaniec w intencji Misji.
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym.
17.
00 – Msza św. z kazaniem misyjnym.
18.00 – Msza św. i spotkanie dla Wspólnoty Kwiaty Maryi


20.03. WTOREK – UROCZYSTOŚĆ POJEDNANIA
„W imię Jezusa Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem”.
8.30 – Różaniec w intencji Misji.
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym (obrzęd pojednania).
10.
45 – 12.30 – Rekolekcje szkolne.
17.
00 – Msza św. z kazaniem misyjnym (obrzęd pojednania).
18.00 – Misyjne spotkanie i nauka stanowa dla kobiet – na zakończenie Apel Maryjny.


21.03. ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ OPOWIEDZENIA SIĘ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM
„Pan mój i Bóg mój!”.
8.30 – Różaniec w intencji Misji.
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych).
10.
45 – 12.30 – Rekolekcje szkolne.
17.
00 – Msza św. z kazaniem misyjnym (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych).
18.00 – Misyjne spotkanie i nauka stanowa dla mężczyzn – na zakończenie Apel Maryjny.


22 .03. CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego…nie będziecie mieli życia w sobie”.
8.30 – Różaniec w intencji Misji.
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym.
10.
45 – 12.30 – Rekolekcje szkolne.
14.30 – 15.30 i 16.00 – 16.45 spowiedź parafialna
17.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym.
18.
00 – Uwielbienie Jezusa w Najśw. Sakramencie – błogosławieństwo indywidualne.


23.03. PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA WIARY W ŻYCIE WIECZNE
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.
8.30 – Różaniec w intencji Misji.
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym.
10.
00 – Odwiedziny chorych.
17.
00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
17.
30 – Msza zbiorowa za zmarłych z kazaniem misyjnym i procesja na cmentarz.


24.03. SOBOTA UROCZYSTOŚĆ ŻYCIA RODZINNEGO
„Józefie…, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki… z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”.
8.30 – Różaniec w intencji Misji.
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla osób starszych i chorych (sakrament namaszczenia chorych).
17.
00 – Msza św. z kazaniem misyjnym (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich).
18.00 – Misyjne spotkanie i nauka stanowa dla kandydatów do bierzmowania, młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej


25.04. NIEDZIELA PALMOWA – ZAKOŃCZENIE MISJI – poświęcenie krzyżyków
„…nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa…”.
8.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym.
10.
00 Procesja z palmami z zabytkowego kościoła i Msza św. z kazaniem misyjnym.
12.
00 – Msza św. z kazaniem misyjnym – po Mszy Gorzkie Żale i poświęcenie krzyża misyjnego.