Żywy Różaniec


Stowarzyszenie Żywego Różańca skupia wspólnoty (zwane kółkami lub „różami”) liczące – stosownie do ilości tajemnic różańcowych – 20 osób. Każda z nich jest zobowiązana do rozważenia 1 dziesiątka różańca dziennie i jednocześnie do odmówienia 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu. W ten sposób każdego dnia odmawiany jest cały różaniec, a poszczególne osoby zyskują łaski przypisane odmówieniu wszystkich 4 części różańca.
Charyzmat Żywego Różańca najpełniej charakteryzują słowa jego założycielki, sługi Bożej Pauliny Marii Jaricot:

„Pierwszym celem tego stowarzyszenia jest odwrócenie gniewu Boga przez orędownictwo naszej Pani Różańcowej; drugim – stopniowe ożywianie wiary w duszach wiernych; trzecim – uzyskanie nawrócenia grzeszników i zachowanie zawsze czystej wiary (…). Dla dokonania tego rozpowszechnia się dewocjonalia: krucyfiksy, medale, koronki, a zwłaszcza pobożne książki”.”

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
– w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
– Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
– Ofiarowania Pańskiego (2 II),
– Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
– Wielkanocy
– Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
– w święto Królowej Różańca świętego (7 X)
– oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Obowiązki Członków Żywego Różańca:
Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca (delegacja) oraz w modłach za spokój jego duszy.

Copyright © Parafia Świętej Trójcy w Kucharkach