Duszpasterze (po 1945 r.)

ks-marian_moscinski

Ksiądz Marian Mościński urodził się jako pierworodny syn Stanisława i Marii z domu Szczudłowskich 2 sierpnia 1912r. we Lwowie na Łyczakowie. Rodzice byli nauczycielami. W rodzime, wśród kolegów i przyjaciół określany był zdrobniałym imieniem “Marianek”. W czasie I wojny światowej ojciec Stanisław był na wojnie i został wywieziony jak wszyscy jeńcy na Sybir, skąd powrócił dopiero w 1920r. W tym czasie wszystkim zajmowała się matka. W 1918r. Marian rozpoczął naukę w szkole powszechnej, a w 1922r. wstąpił do gimnazjum męskiego, w którym zdał maturę w 1930r. Po maturze wstąpił do lwowskiego Seminarium Duchownego, (czytaj dalej)

ks-tadeusz_pilarczyk

ks. Tadeusz Pilarczyk urodził się 19 października 1916r. w Kępnie. W czasie wojny był wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie był bardzo męczony i prześladowany. Ukończył Seminarium Duchowne w Poznaniu i w tamtejszej katedrze przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował między innymi w Międzychodzie i w parafii p.w. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. W listopadzie 1958r. przybył jako proboszcz do parafii Kucharki, gdzie pracował do 1962r. Następnie pełnił posługę proboszcza w parafii p.w. św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie w dekanacie krzywińskim (1962-1973) i w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Parzęczewie w dekanacie grodziskim (1973-1989). Od 1989r. przebywał w Domu Księży Emerytów w Antoninku w Poznaniu. Zmarł 29 października 2001 r. Pochowany został w Poznaniu na cmentarzu na Miłostowie.

Ksiądz Tadeusz Borowczyk urodził się 27 sierpnia 1927r. w miejscowości Gowarzewo koło Środy Wielkopolskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1953 roku w Poznaniu. Pierwszą placówką nowo wyświęconego wikariusza była parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej przy ul. Głównej w Poznaniu. Następnie był w Parafii Kolegiackiej w Środzie Wlkp. W roku 1962 został proboszczem w Kucharkach, gdzie pracował do roku 1981. W latach 1982-1983 był kapelanem w DPS Mirkowie k. Wieruszowa prowadzonym przez Siostry Antoninki. Następnie zamieszkał w Domu Sióstr św. Wincentego a Paulo w Wolsztynie, pełniąc funkcję kapelana aż do śmierci. Zmarł dnia 14 lipca 2003r. Msza św. pogrzebowa odbyła się 18 lipca 2003 roku w kaplicy Sióstr w Wolsztynie. Po Mszy św. został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii Najświętszej Marii Panny w Tukach.

Ks. kanonik Jerzy Kaźmierczyk urodził się 22 maja 1941r. w Poznaniu. Liceum ukończył w Chodzieży. Później studiował w Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1967 roku. Mszę prymicyjną odprawił w Dziembowie i Poznaniu w kościele św. Małgorzaty. Jako kapłan ukończył studium podyplomowe na kierunku historyczno – prawnym Papieskiego Fakultetu Teologicznego w Poznaniu. Skończył Wydział Prawa na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Droga kapłańska księdza Kaźmierczyka prowadziła przez następujące parafie, gdzie pełnił posługę wikariusza: Biskupice Ołoboczne, Mosina, Ujście nad Notecią, Bnin koło Kórnika, Oborniki i Czarnków. W latach 1981-1989 był proboszczem parafii Kucharki. W roku 1985 został Sędzią Diecezjalnym. 30 czerwca 1989 roku ksiądz Jerzy pożegnał parafię w Kucharkach i został przeniesiony do parafii św. Andrzeja Ap. w Komornikach. W 1999 roku został kanonikiem. 11 września 2003 roku ks. kan. mgr Jerzy Kaźmierczyk został mianowany Archidiecezjalnym Duszpasterzem Prawników. Od 2 lutego 2005 roku piastował urząd dziekana dekanatu lubońskiego. Na emeryturze przebywał w Domu Księży Seniorów w Poznaniu. Zmarł 1 stycznia 2020 roku w 78 roku życia i 53 roku kapłaństwa. Doczesne szczątki spoczywają na cmentarzu w Komornikach.

Ks. prałat Tadeusz Roch Piłaciński urodził się 16 sierpnia 1938 roku w Biernacicach (powiat ostrowski). Ukończył Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego w Ostrzeszowie. Do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu wstąpił 30 września 1955 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1961 roku z rąk księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, w archikatedrze poznańskiej. Po święceniach kapłańskich l lipca 1961 roku został powołany na wikariusza przy kościele parafialnym w Bninie, dekanat średzki. Ukończył studia specjalistyczne w Instytucie Muzycznym w Aninie i Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie, w latach 1965 – 1967. Od 1967 roku pełnił funkcję wikariusza parafii katedralnej w Poznaniu, św. Rocha w Poznaniu, w parafii w Konarzewie, w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. W latach 1977 – 1988 pełnił funkcję ojca duchownego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Od 1988 roku został proboszczem parafii p.w. św. Anny w Poznaniu, następnie św. Trójcy w Kucharkach, a od 1998 roku do śmierci w parafii Siemianice. Pełnił funkcję dziekana dekanatu ołobockiego i gołuchowskiego, a od 1999 roku do końca życia pełnił funkcję wice-dziekana dekanatu trzcinickiego. W 1992 roku ksiądz biskup Stanisław Napierała ustanowił księdza prałata Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz Przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Maryjnej w Diecezji Kaliskiej. 21 marca 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II włączył Go do grona swoich Kapelanów (prałat). Zmarł w szpitalu w Poznaniu, 9 czerwca 2004 roku. W Siemianicach 16 czerwca odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. księdza prałata Tadeusza Rocha Piłacińskiego. Przewodniczył im ksiądz biskup Stanisław Napierała.

Ks. kanonik Robert Barbuziński urodził się 13 czerwca 1951 r. w Poznaniu. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Otorowie, następnie do Technikum Ekonomicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Służbę wojskową pełnił w Bartoszycach. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu, po ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie 26 maja 1977r. Pracował w następujących parafiach: Dobrzyca (1977-1980), Poznań – Hartowo (1980-1983), Gostyń (1983-1985 ), Żabikowo, jako kapelan u Sióstr Służebniczek (1985-1989), Leszno (1989-1990) Rawicz (1990-1991). Posługę proboszcz pełnił w Nowej Wsi Książęcej (1991–1998), Kucharki (1998-2004), Uników (od2004r). Obecnie na emeryturze w Domu św. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp.

ks. kanonik Dariusz Kowalek urodził się 19 marca 1968r. w Kępnie. Pochodzi z parafii p.w. Świętego Mikołaja w Parzynowie (dekanat ostrzeszowski). Do Szkoły Podstawowe uczęszczał w Rzetni, a następnie w Hanulinie. Liceum Ogólnokształcące ukończ w Kępnie. Do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu wstąpi po maturze w 1987r. Po ustanowieniu Diecezji Kaliskiej szósty rok Seminarium odbył w Kaliszu, a praktykę diakońska w Nowych Skalmierzycach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk księdza biskupa Stanisława Napierały w katedrze kaliskiej 26 maja 1993r. Mszę prymicyjną odprawił 31 maja 1993r. w Parzynowie. Posługi wikariusza pełnił w parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie (1993-1995) parafii p.w. św. Marcina w Kępnie (1995 -1999), parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie (1999-2004). Proboszczem w Kucharkach został l lipca 2004r. Od 1 lipca 2009 r. był proboszczem parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie. Zmarł 22 czerwca 2019 r. w ostrowskim szpitalu. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Parzynowie.

Ks. Sławomir Kosiński urodził się 21 października 1971r. Pochodzi z parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie wstąpił w 1990 r. Po ustanowieniu Diecezji Kaliskiej szósty rok Seminarium odbył w Kaliszu, a praktykę diakońską w Koźminie Wlkp. w parafii p.w. św. Wawrzyńca. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk księdza biskupa Stanisława Napierały w katedrze kaliskiej 23 maja 1996r. Był wikariuszem w następujących parafiach: Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie (1996-1999), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku (1999-2002), Św. Michała Archanioła w Rajsku. (2002- 2005). Następnie pełnił funkcję kapelana szpitali pleszewskich i Domu Prowincjalnego Sióstr Służebniczek w Pleszewie (2005-2009). Proboszczem w Kucharkach został l lipca 2009r. Był wice-dziekanem dekanatu gołuchowskiego. 1 października 2019r. został proboszczem parafii św. Benedykta w Chlewie.

Ks. Dominik Juszczak urodził się 9 kwietnia 1984 r. w Kępnie. Pochodzi z parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kierznie. Ukończył Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk księdza biskupa Stanisława Napierały w dniu 26 maja 2011 r. w kaliskiej katedrze. Pierwszą posługę kapłańską odbył w parafii p.w. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 2016 pełnił posługę w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sycowie. W 2017 r. został mianowany proboszczem parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krzywiźnie. Następnie 1 października 2019 r. objął urząd proboszcza w parafii w Kucharkach. Od marca 2024 r. objął urząd wicedziekana dekanatu gołuchowskiego.