Chrzest

Chrzest dzieci odbywa się zazwyczaj w niedzielę. Przynajmniej na miesiąc przed chrztem w kancelarii parafialnej odbywa się spotkanie i pierwsza rozmowa z rodzicami, w obecności których spisuje się akt chrztu. Wymagane są następujące dokumenty:

  • świadectwo urodzenia z USC,
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub został zawarty poza parafią,
  • zaświadczenia dopuszczenia do funkcji chrzestnych, wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania,
  • zezwolenie właściwej parafii na chrzest w Parafii Kucharki, jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, dane rodziców chrzestnych: nazwisko i imię, adres zamieszkania, wiek, zawód.

Po spisaniu aktu rodzice otrzymują kancelaryjną kartę chrztu.

W dniu chrztu rodzice i chrzestni przybywają przed Mszą świętą do zakrystii katedralnej i wręczają kapłanowi:
1. kancelaryjną kartę chrztu,
2. kartki do spowiedzi podpisane przez spowiednika.
Matka chrzestna przynosi białą szatę, ojciec chrzestny świecę, potrzebne do liturgii chrztu.

Chrzestni powinni spełnić następujące warunki:
– mieć ukończone 16 lat,
– przyjęty sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii,
– żyć zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.
Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego.

Zgodnie z prawem kanonicznym chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym. Jeśli z bardzo ważnych powodów chrzest miałby się odbyć w innej parafii, zgłaszając chrzest należy przedstawić zgodę parafii zamieszkania rodziców.