Kościół MB Częstochowskiej

Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej został adaptowany z budynku gospodarczego, wybudowanego przez niemieckiego gospodarza w 1943 r., gospodarującego na beneficjum proboszczowskim i parafialnym. W 1945 r. budynek został przejęty przez Skarb Państwa i oddany w użytkowanie Centrali Ogrodniczej w Pleszewie. W 1956 r., w czasie odwilży październikowej, staraniem ks. Mariana Mościńskiego znalazł się w posiadaniu parafii. W bardzo trudnych warunkach politycznych i ekonomicznych, w latach 1957-1958 budynek został przebudowany dla potrzeb kościoła wg projektu inż. Mariana Balbierza z Poznania. Budowa kościoła była wspierana ofiarami i pracą parafian. Pracami budowlanymi kierował Franciszek Mielcarek, a prace stolarskie i ciesielskie wykonał Stanisław Witucki.

W Roku Maryjnym 1956, ksiądz Marian Mościński udał się z pielgrzymką około 300 parafian na Jasną Górę, gdzie zamówiono obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz został namalowany przez B. Rutkowskiego w 1957 roku a następnie przywieziony do parafii Kucharki i umieszczony w prezbiterium nowego kościoła. W niedzielę 21 września 1958 r. kościół został uroczyście poświęcony przez Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Metropolitę Poznańskiego. Ksiądz Marian Mościński wkrótce po poświęceniu świątyni w Kucharkach udał się do pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Wrocławskiej.

W latach 1958-1962 proboszczem parafii Kucharki był ks. Tadeusz Pilarczyk. Staraniem księdza Pilarczyka i parafian sprawiono w kościele nowe ławki, konfesjonały oraz pomalowano kasetony stropowe ozdabiając je wezwaniami o treści Litanii Loretańskiej i Tajemnic Różańca Świętego. W okresie pobytu ks. Pilarczyka pobudowano budynki gospodarcze. Założono drzwi zewnętrzne do świątyni Matki Bożej oraz wykonano ogrodzenie wokół kościoła. Teren przy kościele obsadzono drzewami. W dniu 15 maja 1961 r. został przyjęty organista Stanisław Mujta, który posługę tę wykonywał do 2019 r.

W latach 1962-1981 duszpasterzem parafii był ks. Tadeusz Borowczyk, który również pracował wraz z parafianami nad ulepszeniem i upiększeniem świątyni. Z inicjatywy tegoż proboszcza została wykonana elewacja zewnętrzna kościoła, zakupiono pierwsze żyrandole i organy elektryczne. W tym czasie również wymalowano kościół. Zakupiono także ołtarz “Świętej Rodziny”, który został umieszczony w bocznej kaplicy. Ustawiono ołtarz posoborowy i drewnianą ambonę. Wykonano płoty wokół cmentarza grzebalnego, oraz przełożono dachówkę na probostwie. 27.11.1976 roku parafia przeżywała wielkie uroczystości religijne pod przewodnictwem swego proboszcza – Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Ksiądz Tadeusz Borowczyk dn. 30 maja 1978 r. obchodził w parafii Kucharki Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Ks. Marian Mościński, ks. Tadeusz Pilarczyk oraz w początkowym okresie swojej pracy duszpasterskiej w Kucharkach ks. Tadeusz Borowczyk byli także duszpasterzami sąsiedniej parafii Kuchary. Sytuacja taka miała miejsce do listopada 1963 r.

Lata 1981-1989 to czas, kiedy parafią Kucharki kieruje ks. Jerzy Kaźmierczyk. Parafianie wraz ze swoim proboszczem wykonują wiele prac czyniących kościół piękniejszym i bardziej funkcjonalnym. Pod kościołem zabytkowym zostaje wzmocniony i oszalowany fundament, wykonano nowe opłotowanie, nowe gonty, oraz przeprowadzono konserwację. Dzwony przeniesiono ze starej dzwonnicy do kościoła Matki Bożej. W 1982 r. przeniesiono krzyż misyjny, który dotychczas stał na tle wieży. Dnia l listopada została poświęcona tablica pamiątkowa, ku czci ks. Mariana Mościńskiego i wmurowana na frontowej ścianie wieży kościelnej. W 1983 roku zawieszono w prezbiterium kasetony oraz nowy krzyż z pasyjką. W 1985 r. obraz Matki Bożej oraz tabernakulum ozdobiono nowymi ramami. Przebudowano prezbiterium oraz założono marmurową posadzkę na całym kościele, wymurowano również chrzcielnicę. W roku 1986 zostały założone witraże w oknach świątyni, a w 1987 wykonano nowe oświetlenie. W 1988 r. przed kościołem wybudowano grotę Matki Bożej z Lourdes, a w świątyni założono drewnianą boazerię: W 1989 roku wymalowano wnętrze świątyni oraz wykonano elewację zewnętrzną probostwa.

W latach 1989 – 1998 proboszczem parafii Kucharki jest ks. Prałat Tadeusz Piłaciński, który w swojej gorliwości o sprawy duchowe nie zapomina także o pracach remontowych. Jego staraniem została przełożona dachówka na kościele Matki Bożej oraz kostnicy. Dokonano również naprawy opłotowania przy budynkach parafialnych.

W dniach 7-8 maja 1996 roku parafia przeżywała uroczystości Nawiedzenia Świętego Józefa w kopii cudownego obrazu Świętej Rodziny. Lata 1998-2004 to czas duszpasterskiej pracy ks. Roberta Barbuzińskiego, który 26 maja 2002 r. dziękował Bogu za 25 lat posługi kapłańskiej. Noc z 17/18 czerwca 2002 r. zapada w pamięci parafian jako czarna karta historii kościoła Matki Bożej. Do kościoła przez okno włamali się złodzieje i dokonali profanacji Najświętszego Sakramentu rozsypując z puszek konsekrowane Hostie. Skradziono przedmioty, które parafianie w czasie wojny przechowywali w ukryciu narażając własne życie. Najdroższą dla parafian rzeczą, którą utracili jest zabytkowa monstrancja. Skradziono naczynia liturgiczne oraz relikwiarz z relikwiami błogosławionej Jolanty – księżnej kaliskiej. Ponadto dokonano licznych zniszczeń. W tej dramatycznej sytuacji parafianie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na zakup nowych naczyń liturgicznych oraz szafy pancernej, w której naczynia są przechowywane. Z pomocą przyszli także parafianie z Sobótki udzielając pomocy finansowej. Dnia 26 sierpnia 2002r. przybywa do parafii Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Napierała, przewodniczy Mszy Świętej, podczas której poświęca nowe naczynia liturgiczne, a także przekazuje relikwie błogosławionego Franciszka Stryjasa. Staraniem ks. Roberta Barbuzińskiego zostały wykonane prace zabezpieczające mury kościoła przed wilgocią. Zakupiono nowe kinkiety boczne oraz organy elektryczne. Wykonano opłotowanie cmentarza, ławki w kościele wyłożono tapicerką. W zabytkowym kościele założono prąd oraz przeprowadzono wiele prac konserwatorskich.

W roku 2004 proboszczem parafii Kucharki został ks. Dariusz Kowalek, który rozbudzał parafian duchowo, a także podejmował się wielu trudnych spraw remontowych. W listopadzie 2004 roku ustawiono i odnowiono zabytkowy ołtarz w kościele Świętej Trójcy. W 2005 r. została założona kostka chodnikowa przed kościołem oraz na chodniku łączącym kościół Matki Bożej z kościołem Trójcy Świętej. Wybudowano także parking dla samochodów między cmentarzem a organistówką. Rok 2006 to czas, kiedy został założony nowy dach na całym kościele, przybudówce kościoła i na kostnicy. W roku 2007 zostają wymienione kasetony i odrestaurowany strop świątyni. Parafia przygotowuje się duchowo i zewnętrznie na przeżycie Misji Miłosierdzia Bożego, w związku z tym staraniem proboszcza przed uroczystościami zostaje przeprowadzone malowanie kościoła oraz zostają założone nowe żyrandole i kinkiety. Odrestaurowano obraz Matki Bożej Częstochowskiej, odnowiono ołtarze boczne i konfesjonały oraz tabernakulum. Założono nowe oświetlenie w prezbiterium. W dniach 13-20 października 2007 r. parafia Kucharki przeżywała Misje Miłosierdzia Bożego goszcząc obraz Jezusa Miłosiernego. Niezwykłym darem tych dni jest dla parafii pozyskanie relikwii świętej siostry Faustyny, orędowniczki Bożego Miłosierdzia.

1 lipca 2009 roku proboszczem został ks. Sławomir Kosiński. W 2011 roku w kościele zamontowano ogrzewanie gazowe. Rok 2012 przyniósł renowację posadzki w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, a także ławek kościelnych. Zajęto się też remontem budynku gospodarczego (tzw. stajni), adaptacją zaplecza kościoła na salkę-kaplicę zimową pw. św. Józefa, a później w ogrodzie proboszczowskim ustawiono kapliczkę św. Jana Chrzciciela – upamiętniającą Rok Wiary 2012–2013 – i poświęcono ją 24 listopada 2013 roku. Natomiast w 2014 roku utwardzono tzw. polbrukiem teren wokół świątyni. W pamięci parafian zapisało się nawiedzenie parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w dniach 29–30 września 2011 roku. W okresie poprzedzającym to nawiedzenie odbyły się rekolekcje maryjne, które prowadził misjonarz ksiądz Ryszard Rydlak. Miesiąc później do miejscowego kościoła zawitały relikwie bł. Jana Pawła II. Natomiast pasterkę w 2014 roku odprawił biskup Łukasz Buzun OSPPE.

W dniu 1 października 2019 r. proboszczem parafii został Ksiądz Dominik Juszczak, który przez dwa poprzednie lata pełnił urząd proboszcza w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krzywiźnie. Początek posługi w parafii w Kucharkach to zakup nowego, zamykanego konfesjonału. W następnym roku całej wspólnocie parafialnej przyszło się mierzyć z trudnościami i wyzwaniami, jakie przyniosła pandemia Covid-19. Liczne obostrzenia zmusiły parafian do duchowego przeżywania Komunii Świętej. Mimo tych trudności w parafii w 2021 r. zostały zakończone prace mające na celu postawienie nowego płotu wokół kościoła MB Częstochowskiej, a następnie wokół zabytkowego kościoła św. Trójcy. W 2021 r. została wymieniona dachówka na kaplicy pogrzebowej, a teren parkingu przy cmentarzu został wylany asfaltem i utwardzony kruszcem.

W tym czasie do parafii została wprowadzona figura Matki Bożej Fatimskiej, a nowe nabożeństwa trzynastego dnia każdego miesiąca wychwalają cześć Matki z Portugalii, która tak bardzo prosiła o modlitwę wszystkich wiernych. Dopełnieniem pobożności maryjnej wśród mieszkańców parafii jest nabożeństwo pierwszych sobót, które jest połączone z Eucharystią. Jako że parafia znajduje się w diecezji kaliskiej, w niedalekiej odległości od Polskiego Nazaretu, nie mogło zabraknąć również nowej figury św. Józefa oraz comiesięcznych nabożeństw do Opiekuna Matki Najświętszej. Uroczystego poświęcenia figury dokonał Ksiądz Prałat Leszek Szkopek.

ks. Abp Antoni Baraniak na poświęceniu kościoła 21.09.1958 r.
Pielgrzymka do Częstochowy 1956 r.
17.06.2002 r włamanie do kościoła
Nowe kielichy i monstrancja
25 lecie kapłaństwa ks. Roberta Barbuzińskiego (2002 r.)
Remont dachu – 2006 r.
Elewacja kościoła – stan z 2011 r.
Tynkowanie tyłu kościoła – 2012 r.
Zakładanie kostki wokół kościoła – 2014 r.
Zaplecze kościoła – stan 2010 r.
Zaplecze kościoła po remoncie w 2012 r.
Malowanie prezbiterium – 2015 r.
Kościół – 2016 r.
Poświęcenie figury św. Józefa i uroczyste wprowadzenie do świątyni – 19 czerwca 2021 r.
Remont kaplicy św. Rodziny – 2024 r.