Ministranci

Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.

Synod Diecezji Kaliskiej o ministrantach:
106.
“Ministranci są przedstawicielami Ludu Bożego, kiedy podczas Eucharystii pełnią swoją posługę. Będąc na oczach wspólnoty zgromadzonej w świątyni, powinni dla niej być przykładem wiary i modlitwy.
Spośród ministrantów często wywodzą się powołani do kapłaństwa lub życia zakonnego.
Dla pasterza parafii i jej wiernych ministranci powinni być jak źrenica oka. Nie może ich zabraknąć w żadnej placówce duszpasterskiej, zwłaszcza w parafii.
107.
Synod wzywa do tworzenia w parafiach zespołów ministranckich, liczących jak najwięcej osób. W parafialnym zespole ministranckim powinni znajdować się chłopcy, młodzieńcy oraz dorośli mężczyźni.
Synod nie przewiduje ministrantek. Dziewczętom oraz kobietom należy powierzać funkcje psalmistek, kantorek, chórzystek, organistek.”


Logowanie na stronę tylko dla ministrantów Parafii w Kucharkach

Modlitwy przed i po służeniu

Przed służeniem
Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Prawidłowe “rozłożenie kielicha” na ołtarzu i nazwy poszczególnych elementów.