O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E
PARAFII TRÓJCY ŚWIĘTEJ W KUCHARKACH
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
26.11.2023

1. Dziś ostatnia niedziela roku kościelnego – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.
2. Bóg zapłać za składane ofiary z tytułu opłat za cmentarz. https://www.ecmentarze.pl/parafia/kucharki
3. W tym tygodniu Msze Św. w środę i piątek sobota niedziela bez zmian.
4. Podczas mojej nieobecności, w pilnych sprawach proszę kontaktować się z ks. kan. Janem proboszczem z Sobótki. (Tel. 62-734-12-18)
5. Bóg zapłać za składane przed tygodniem ofiary do puszek.
6. W tym tygodniu przypada
I piątek miesiąca: odwiedziny chorych od 9:15. Spowiedź od 16:00 do 17:00 w tym czasie Adoracja Najświętszego Sakramentu.
I sobota miesiąca: Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryji i Msza Św. od godz. 8:00. (w kaplicy zimowej).
– Za tydzień I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny w Kościele.
7. Bardzo serdecznie dziękujemy za umycie okien oraz wyczyszczenie stacji Drogi Krzyżowej.
8. Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna w sobotę od 9:00 do 9:30.
9. Jako wspólnota dziękujemy za posprzątanie oraz ofiary do Kościoła. W tym tygodniu prosimy o posprzątanie następujące osoby: Nowak, Bonusiak, Michalska, Pawlak.
10. W piątek zapraszam na spotkanie Radę Parafialną po Mszy Św. o godz. 17:00.

INTENCJE MSZALNE  
SOBOTA 25.11.2023
16:30  dziękczynno-błagalna w 18 r. ur. i Chrztu Oliwiera. (z soboty)
17:00 + Za Jana Kaźmierczaka. (z niedzieli)
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA 26.11.2023
8:30 + Za Janinę Józefa i zm.z r. Olszynów Władysławę Józefa Stasieckich. Danutę Pylypow i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 Za Parafian.
11:30 + Za Aleksego Szczepańskiego w 17 r. śm. (po Mszy Spotkanie Formacyjne dla dzieci przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania)
ŚRODA 29.11.2023
17:00  + Za Violettę Szczepańską – od mamy Bronisławy.
I PIĄTEK MIESIĄCA 01.12.2023 9:15 Odwiedziny chorych.  16:00 – 17:00 Sakrament Spowiedzi w tym czasie Adoracja.
17:00  Intencja zbiorowa za:
+ Za Andrzeja Zawieję w 70 r. ur i im.– od córki Ewy z r. (ost. int. pog.)
+ Za Zdzisława z ok. im. Janinę Bońców.
+ Za Kazimierę Świderską – od r. Olszyna i Trocha.
+ Za Cecylię Spaloną – od Amelii Bocianiak z rodzicami.
+ Za Marię Biegańską Emilię Leonarda Blaschke Stanisławę Jana Banasiak.
+ Za Zofię Kliber – od r. Banasiaków i Ostojskich.
+ Za Mirosława Kaźmierczaka – od r. Gruszków z Czechla.
+ Za Dorotę Łuczak – od siostrzenicy Eweliny z r. i siostrzeńca Łukasza.
+ Za Dorotę Łuczak – od Zofii Zdunek i Karoliny Dobrzyńskiej z r.
+ Za Stanisława Nawrockiego – od r. Grzelczaków i Szymczyków.
+ Za Mieczysława Sikorę – od Bernadety z r.
+ Za Michała Juszczaka.
+ Za Violettę Szczepańską – od Marcina Szczepańskiego z r.
+ Za Janinę Janiak – od Danuty Skalskiej.
+ Za Sławomira Pawlaka – od szwagierki Grażyny z Kuczkowa.
+ Za Edytę Juraczyk – od Ewy Piotra Michalskich i Agnieszki Łyskawka z r.
+ Za Irenę Szymendera- od Honoraty Michalskiej z r.
+ Za Andrzeja Nawrockiego – od Magdaleny i Patryka Leszka z dziećmi.
+ Za Kazimierę Sztamburską – od Aldony i Marka Duczmal.
– od r. Mikołajczyków i Wykrętowiczów z Gołuchowa.
+ Za Teresę Niedziela – od Beaty i Bernarda Kubiaków z Leziony.
+ Za Stanisława Filipiaka – od Henryka Kaźmierczaka z r.
+ Za Annę Hojnacką – od Martyny Tomasza Staszaków z Jedlca.
+ Za Czesławę Sobczak – od Jerzego Kasprzaka z rodz.
+ Za Zygmunta Szyszkę – od sąsiadów Michałowskich.
+ Za Mirosława Kaźmierczaka – od Jędrasików Worobców i Jadwigi Mikłos.
+ Za Helenę Derwich – od r. Hylów z Jedlca.
– od r. Bartnickich.
+ Za Mariana Wysockiego – od Ryszarda Pływaczyka z Trukusowa.
+ Za Andrzeja Twardowskiego – od r. Cholewów z Czechla.
+ Za Marka Głowackiego – od r. Cholewów.
I SOBOTA MIESIACA 2.12.2023
8:00  NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU I MARYJI I MSZA ŚW. (w kaplicy zimowej)
16:00  SAKRAMENT CHRZTU HELENY.
16:30  + Za Irenę Szymendera – od Marzeny Borowiak z r. (z soboty)
17:00  + Za Teresę Kaźmierczak (z niedzieli)
I NIEDZIELA ADWENTU 3.12.2023
8:30  + Za Zenona Grzemskiego Pelagię Władysława Czesława Łuczaków zm. z r. i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00  ZA PARAFIAN.
11:30  + Za Mariana w 21 r. śm. Wojciecha Andrzeja Malechów.

Copyright © Parafia Świętej Trójcy w Kucharkach
Facebook