Nabożeństwa majowe

“Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone. (…)
Chwalcie z nami Panią Świata”

Zaczął się miesiąc maj.  Czcijmy Matkę Bożą śpiewając litanię loretańską w kościele i przy kapliczkach.