Adwent

Rozpoczynamy adwent. Ma on podwójny charakter. Jest czasem przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa, a jednocześnie kieruje nasze myśli ku ponownemu przyjściu Chrystusa. Z obu tych względów adwent jest czasem pobożnego czuwania i radosnego oczekiwania. Jest także okazją do okazywania serca potrzebującym.