Odpust Matki Bożej Częstochowskiej i dożynki parafialne.

26 sierpnia uczciliśmy Matkę Bożą Częstochowską oraz dziękowaliśmy Dobremu Bogu za tegoroczne plony. Sumę odpustową odprawił i wygłosił kazanie ks. prałat Władysław Czamara proboszcz z Opatówka.

(zdjęcia)