„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

J 3, 16

Historia

Parafia Kucharki – rzymskokatolicka parafia, jedna z siedmiu dekanatu gołuchowskiego i jedna z dwustu osiemdziesięciu diecezji kaliskiej.

Do parafii należą:

  • Czechel
  • Czerminek (część)
  • Karsy (część)
  • Kucharki
  • Szkudła
Słupski, Zygmunt Światopełk (1852-1928)
Album naszych zabytków. T. 1, Kościoły drewniane. Cz. 1, Dyec. gnieźnieńska

Kościół zabytkowy

Drewniany kościół pw. Świętej Trójcy jest najcenniejszym zabytkiem (klasy “0”) parafii. Powstał w 1754 r. staraniem proboszcza Piotra Szkudlarskiego z fundacji ówczesnego właściciela wsi, stolnika sochaczewskiego Walentego Oto Trąpczyńskiego w miejscu poprzedniego, który spłonął.

Kościół murowany

Obok kościoła zabytkowego, przy drodze do Czechla, znajduje się kościół pełniący funkcję parafialnego, pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Posiada pięciokondygnacyjną wieżę z boku, wyróżnia się postmodernistyczną architekturą. Powstał z przebudowanego w latach 1956-58 budynku gospodarczego. We wrześniu 1958 r. dokonano poświęcenia świątyni. Naprzeciw świątyni znajduje się cmentarz parafialny.

Cmentarz

Cmentarz parafii Trójcy Świętej w Kucharkach