I Diecezjalny Turniej Wędkarski Ministrantów Diecezji Kaliskiej – 31 maja 2024